Niečo málo o talianskej polícii

Niečo málo o talianskej polícii

Za právo a poriadok v Taliansku sú zodpovedné štyri národné policajné sily a dve miestne policajné sily. Tieto organizácie spoločne zamestnávajú vyše 300 000 dôstojníkov, čo je najvyšší počet na jedného obyvateľa v porovnaní s ktoroukoľvek krajinou Európskej únie.

Dve miestne sily

• Provinčná polícia (Polizia Provinciale):
Je zodpovedná za presadzovanie vnútroštátnych a miestnych zákonov o poľovníctve a rybolove, ako aj za niektoré dopravné predpisy. Nie sú prítomní v každej provincii.
• Mestská polícia (Polizia Municipale):
Každá obec má obecný policajný zbor zodpovedný za presadzovanie miestnych predpisov, kontrolu dopravy a vyšetrovanie drobných trestných činov. Sú známe aj ako „Polizia Comunale“, „Polizia Urbana“ alebo „Vigili Urbani“.

V niektorých regiónoch sú provinčná polícia a mestská polícia združené ako „miestna polícia“ (Polizia Locale).

Štyri národné sily

• Štátna polícia – Polizia di Stato – alebo jednoducho Polizia je civilná policajná jednotka a zodpovedá predovšetkým za udržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti.
V rámci štátnej policajnej zložky pôsobí niekoľko útvarov vrátane:
• „Polizia Stradale“ alebo „Polstrada“ zodpovedná za hliadky na diaľniciach
• „Polizia Ferroviaria“ alebo „Polfer“ zodpovedná za železnice
• „Polizia Postale“ zodpovedná za poštovú a internetovú komunikáciu
• „Polizia di Frontiera“ zodpovedná za hraničné kontroly spolu s „Carabinieri“ a „Guardia di Finanza“

Finančná polícia – Guardia di Finanza – útvar zodpovedný za všetky trestné činy, ktoré sa týkajú financií, ako sú: úplatkárstvo a korupcia, pranie špinavých peňazí, daňové úniky, podvody s kreditnými kartami, počítačová kriminalita a falšovanie, ale aj medzinárodné nezákonné obchodovanie s drogami, nelegálne prisťahovalectvo, colné a hraničné kontroly, porušovanie autorských práv a iné.

Vojenská polícia – Arma dei Carabinieri (vrátane Lesníckej polície – Corpo Forestale dello Stato) – karabinieri sú národnou vojenskou políciou Talianska. Pod kontrolou ministerstva obrany majú vojenskú aj občiansku zodpovednosť. Názov „Carabinieri“ pochádza z karabíny, pušky, ktorú tradične nosili. Zbor založil kráľ Viktor Emmanuel I. zo Savojska v roku 1814, aby dozeral na vtedajšie „Sardínske kráľovstvo“. Toto kráľovstvo predchádzalo zjednoteniu Talianska a tvorili ho regióny Piemonte, údolie Aosta a Ligúria spolu s ostrovmi Korzika a Sardínia. Po zjednotení Talianska sa karabinieri stali „prvou silou“ novej národnej vojenskej organizácie a zohrávali významnú úlohu v oboch svetových vojnách. Hoci spočiatku podporovali Mussoliniho fašistický režim, nakoniec boli zodpovední za jeho pád. Takmer 140 rokov boli karabinieri považovaní za súčasť armády, ale v roku 2000 sa zbor stal samostatnou vetvou talianskych ozbrojených síl.
Zbor tiež pôsobí ako civilný policajný zbor zodpovedný za ochranu verejného poriadku a odhaľovanie trestných činov. V týchto oblastiach sa jeho funkcia prekrýva s funkciou Polizia de Stato (Štátnej polície). Lesnícka polícia (Corpo Forestale dello Stato) je kontrolovaná ministerstvom poľnohospodárstva, výživy a lesníctva a zodpovedá za ochranu talianskych prírodných zdrojov, životného prostredia krajiny a ekosystémov, najmä národných parkov a národných lesov. Je tiež zodpovedná za ochranu chránených zvierat a za presadzovanie zákonov na ochranu ohrozených druhov. Okrem toho je zodpovedná za trestnú činnosť, ako je pytliactvo, porušovanie environmentálnej politiky a výrobu falšovaných alebo nelicencovaných potravín. 31. decembra 2016 bol tento útvar pripojený pod jednotku karabinierov.

Väzenská polícia – Polizia Penitenziaria – je pod správou talianskeho ministerstva spravodlivosti a zodpovedá za fungovanie talianskeho väzenského systému.

Hraničné a námorné hliadky vykonávajú Guardia di Finanza a Guardia Costiera (Pobrežná stráž). Príslušníci Guardia Costiera, ktorí sú členmi talianskeho námorníctva, nemajú rovnaké právomoci ako polícia, karabinieri alebo Guardia di Finanza a mali by sa považovať za „špecialitu“ námorníctva viac ako za „policajtov“ “. Majú však na starosti stráženie pobrežia a pobrežných predpisov a zákonov, a to na pláži aj na vode.

Rozdiel medzi políciou a karabiniermi

Karabinieri je vojenská sila. Polizia di Stato je hlavnou sekciou talianskej polície.
Rozdiel je dosť mätúci aj pre väčšinu Talianov. Tieto dve sily sa špecializujú na rôzne oblasti. Karabinieri sa zvyčajne zúčastňujú na ozbrojených operáciách proti organizovanej trestnej činnosti, ako aj na medzinárodných policajných operáciách.
Talianska polícia robí všetko ostatné. Polizia di Stato je hlavnou sekciou a zaoberá sa verejnou bezpečnosťou, tiesňovými volaniami a upokojovaním situácií, ktoré môžu skončiť potencionálnymi problémami. V podstate náš každodenný policajt.
Zaujímavá je aj história, prečo tieto dva zbory existujú. Karabinieri je starší zbor, v minulosti verný kráľovi. Polícia je lojálna vláde.

Tlačená kniha o Taliansku a cestovaní:

V našom E-shope si môžete objednať tlačenú knihu s názvom “Taliansko a láska majú 3 spoločné veci” s podnázvom “Cestovanie”. Viac o knihe sa dozviete aj v menu pod záložkou “KNIHY”.

Chcete dostávať novinky z našej stránky priamo do svojej mailovej schránky? Máte radi Taliansko a všetko, čo s ním súvisí? Nechcete zmeškať nič, čo by vás mohlo zaujať? Stačí, ak vpíšete do formulára s názvom “Najnovší článok priamo do tvojej schránky” svoju mailovú adresu a o ostatné sa postaráme my.

Taliansko srdcom

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Logo-TS-2-1024x996.pngPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *