Ochrana osobných údajov

Na „Taliansko ♥ srdcom“ rešpektujem súkromie mojich návštevníkov. Je pre mňa veľmi dôležité, aby každý návštevník rozumel, ktoré údaje o ňom spracovávam, prečo to robím, ako ich používam a aké sú jeho práva. Preto vám odporúčam, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov a informácie o súboroch cookies, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov. Používaním tejto stránky súhlasíte s týmito zásadami. Tieto zásady sa môžu z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčam, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich znením.

Podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom webovej stránky www.talianskosrdcom.sk

Ak ste odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

I. Kto je správca?

Prevádzkujem webovú stránku www.talianskosrdcom.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberám ďalších spracovateľov, ktorí mi s ich spracovaním budú pomáhať.

II. Kontaktné údaje.

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať emailom: info@talianskosrdcom.sk. Alebo priamo z webu www.talianskosrdcom.sk v záložke Kontakt.

III. Prehlásenie.

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, prípadne plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

IV. Rozsah osobných údajov a  účely spracovania.

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi sami zveríte, a to z dôvodu marketingu – zasielanie informačných mailov. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte a kedy e-maily najčastejšie otvárate, môžem využívať za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Robím tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, taktiež možné poskytovanie služieb alebo plnenie zmluvy. Informačné maily zasielam len na základe vášho súhlasu. Tento súhlas môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu nachádzajúceho sa v každom e-maile.

Všetky informácie, ktoré od vás zozbieram, môžem použiť na zlepšenie užívateľského prostredia mojej stránky, na zasielanie pravidelných emailov ohľadom noviniek na stránke. Nikdy nezdieľam, nepožičiavam, nepredávam a neodovzdávam vaše osobné informácie tretím stranám. Nevzťahuje sa to na overené tretie strany, ktoré mi pomáhajú pri prevádzkovaní tejto stránky, v prípade, že sa zaviažu udržať vaše informácie v tajnosti. Môžem odhaliť vaše osobné údaje v prípade, že by to bolo v súlade so zákonom.

V. Poskytovanie údajov mimo Európskej únie.

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EU.

VI. Vaše práva v  súvislosti s  ochranou osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo. Ak sa u vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Máte právo na obmedzenie spracovania údajov. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovania (napr. odhlásením sa z distribučného zoznamu obmedzujete účel spracovania pre zasielanie oznámení). Máte právo na výmaz – byť zabudnutý. Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému. Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. Inšpiratívne emaily, články, produkty alebo služby vám posielam, na základe vášho súhlasu. Ukončiť odber mojich emailov môžete kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom maile.

Moju webovú stránku je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Osobné údaje spracúvam iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä v rozsahu meno, priezvisko, e-mailový kontakt), pričom nespracúvam osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje) a iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely. Osobné údaje uchovávam po dobu 15 rokov od poskytnutia.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.

Pravidlá používania cookies

I. Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality sa ukladajú niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

II. Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

III. Ako sú používané súbory cookies?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

IV. Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

V. Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Dôležité:

Akékoľvek šírenie obsahovej alebo vizuálnej časti www.talianskosrdcom.sk na komerčné použitie na webových stránkach tretích strán a médií je bez môjho predchádzajúceho súhlasu zakázané. Výnimku tvorí zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach s uvedením spätného odkazu na stránku www.talianskosrdcom.sk.

Šírenie obsahovej alebo vizuálnej časti portálu www.talianskosrdcom.sk na nekomerčné použitie (súkromné potreby) je možné bez môjho súhlasu s uvedením spätného odkazu na stránku www.talianskosrdcom.sk.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky ohľadom ochrany osobných údajov na mojej stránke, neváhajte ma kedykoľvek kontaktovať.

Ak sa rozhodnem zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejním ich na tejto stránke.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 4.7.2019.