Kontakt

 

E-mail:

info@talianskosrdcom.sk

Obchodné meno: OZ Taliansko srdcom

Sídlo: Rastislavova 191/5, 036 01 Martin

IČO: 53290241

Zapísané v Registri Občianskych združení MV SR pod číslom spisu: VVS/1-900/90-59893