Značka: talianska polícia

Niečo málo o talianskej polícii

Niečo málo o talianskej polícii

Za právo a poriadok v Taliansku sú zodpovedné štyri národné policajné sily a dve miestne policajné sily. Tieto organizácie spoločne zamestnávajú vyše 300 000 dôstojníkov, čo je najvyšší počet na jedného obyvateľa v porovnaní s ktoroukoľvek krajinou Európskej únie. Dve miestne sily • Provinčná polícia (Polizia