Značka: Florencia

„Ctite najvznešenejšieho básnika“

„Ctite najvznešenejšieho básnika“

Keď mal 12 rokov, bol mu prisľúbený sobáš s Gemmou di Manetto Donati, dcérou Manetta Donatiho, člena mocnej rodiny Donati. Uzavretie manželstiev detí v tak ranom veku bolo v tom čase celkom bežné a zahŕňalo formálny obrad vrátane zmlúv podpísaných pred notárom. Počas manželstva mali